Les norsk Salve Håkedal, felespikker Read english

Tenor-bratsj

Tenor 2017

Stradivari laga to bratsjstørrelser: "contralto" og "tenor". Tenoren er så stor at han fungerer - med dei rette strengane - å stemmes ein oktav under fiolin. Denne er laga med utgangspunkt i Stradivaris etterlatte tegninger. (Men uten all dekoren.)

Her er Vegar Vårdal med eit eksemplar:

Vegar Vårdal med tenorbratsj